Strateginis planas

2022–2024 metų strateginis planas.

2019–2021 metų strateginis planas.

Veiklos planas

2024 m. veiklos planas.

2023 m. veiklos planas.

2022 m. veiklos planas.

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

Mokyklos veiklos ataskaitos

Mokyklos vadovo 2023 m. veiklos ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita.

Mokyklos vadovo 2022 m. veiklos ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita.

Mokyklos vadovo 2021 m. veiklos ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita.

Mokyklos vadovo 2020 m. veiklos  ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita pristatymas.

Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos  ataskaita, įstaigos metų veiklos  ataskaita pristatymas.

Ugdymo planas

2023–2024 m.m. ugdymo planas.

2021–2022 m.m. ir 2022–2023 m.m. ugdymo planas.

Programų integracija priedas nr. 1. Neformalus ugdymas priedas nr. 2.

Ugdymo planas rengiamas atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, klasei ir dalyko programai skirtų pamokų skaičių, mokinių ir mokinių tėvų poreikius pateikus kiekvienos klasės ugdymo plano projektą, atsižvelgiant į profilinių klasių mokinių individualiuosius ugdymosi planus bei mokyklos finansines galimybes, mokyklos tikslą.

Ugdymo programos vykdomos pagal Bendrųjų ugdymo planų lentelėse numatytą savaitinių pamokų skaičių klasių grupėms.

Skip to content