Lions Quest

Kauno Pilėnų progimnazijoje nuo 2021m. rugsėjo mėnesio vykdoma prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa Lions Quest:

1–4 klasėse „Laikas kartu“;

5–8 klasėse „Paauglystės kryžkelės“.

Laikas kartu – pradinis ugdymas

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei. Programą sudaro trys SEU kompetencijų blokai, sveikatai, prevencijai ir lyderystės gebėjimų ugdymui skirti moduliai.

Paauglystės kryžkelės

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Projekto svetainė lions-quest.lt.

Skip to content