Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. 
Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

Nacionalinės švietimo agentūros pristatymas.

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda

Darbo grupės vadovė – KRISTINA KANCLERYTĖ-BAČKEVIČIENĖ, laikinai einanti direktoriaus pareigas;
nariai – ANAITA BLAUZDŽIŪNIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
DALIA EDITA GAIGALAITĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
REGINA MICKŪNIENĖ, pradinio ugdymo mokytoja,
ERIKA KUBILIENĖ, IT mokytoja,
JURGITA SUSLAVIČIENĖ, psichologė,
DEIMANTĖ PULEIKIENĖ, geografijos mokytoja,
REGINA BUTIŠKYTĖ, matematikos mokytoja.

Ugdymo turinio atnaujinimo planas

UTA įgyvendinimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.

Nuorodos

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas.

mokykla2030.lt

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės.

K. Paulikė. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos.

K. Paulikė. Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui.

D. Jakavonytė-Staškuvienė. Kompetencijomis grįsta pamoka: pagrindiniai UTA aspektai.

I. Mereckaitė. Kompetencijomis grįstas ugdymas: nuo ko pradėti?

Pamokos stebėjimo protokolas.

Diskusijos progimnazijos Microsoft 365 Teams komandoje Mokytojų kolektyvas kanale UTA.

Skip to content