Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, tvarkos pakeitimas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka nuotolinio ugdymo metu.

Pradinio ugdymo  programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

Mokinio pasiekimų ir pažangos  įsivertinimas (lentelė)

pasiekimų ir pažangos lapas su  lūkesčiais

„Mano  lūkesčiai“, 

„Asmeninė ūgtis“  titulinis.

Skip to content