Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, tvarkos pakeitimas, tvarkos pakeitimas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka nuotolinio ugdymo metu.

Pradinio ugdymo  programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

1-8 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo ir motyvavimo sistema.

Mokinio pasiekimų ir pažangos  įsivertinimas (lentelė)

pasiekimų ir pažangos lapas su  lūkesčiais

„Mano  lūkesčiai“, 

„Asmeninė ūgtis“  titulinis.

Skip to content