Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (2024 m. projektas).


Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, tvarkos pakeitimas, tvarkos pakeitimas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka nuotolinio ugdymo metu.

Pradinio ugdymo  programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

1-8 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo ir motyvavimo sistema.

Mokinio pasiekimų ir pažangos  įsivertinimas (lentelė)

pasiekimų ir pažangos lapas su  lūkesčiais

„Mano  lūkesčiai“, 

„Asmeninė ūgtis“  titulinis.

Skip to content