2021 m. Olweus apklausa apie patyčias.

Grafikas 2

2021 m. Olweus apklausa apie patyčias.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2021

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2021.

Apibendrinimas ir rekomendacijos veiklos   tobulinimui.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2020

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2020, tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų  apklausos.

Apibendrinimas ir rekomendacijos veiklos   tobulinimui.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2019

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos 2, 4 ir 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita.

5-tų klasių mokinių adaptacija (2019 m.)

Grafikas

Kauno Pilėnų progimnazijos 5-tų klasių mokinių  adaptacija.

Call Now Button Skip to content