Veiklos kokybės tarpinis įsivertinimas 2023 m.

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės tarpinis žemiausių įverčių   įsivertinimas (mokiniai) 2023 balandis.

Veiklos kokybės įsivertinimo planas

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės  planas.

Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita Kokybės krepšeliui 2022 m.

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo  ataskaita.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 (tėvai)

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas: tėvų (globėjų)  apklausa.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 (mokiniai)

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas: mokinių   apklausa.

5-tų klasių mokinių adaptacija (2022-2023 m.m.)

Grafikas

Kauno Pilėnų progimnazijos 5-tų klasių mokinių  adaptacija.

Naujai atvykusių ir SUP turinčių mokinių adaptacija (2022-2023 m.m.)

Grafikas

Kauno Pilėnų progimnazijos naujai atvykusių ir SUP turinčių mokinių  adaptacija.

2021 m. Olweus apklausa apie patyčias.

Grafikas 2

2021 m. Olweus apklausa apie patyčias.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2021

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2021.

Apibendrinimas ir rekomendacijos veiklos   tobulinimui.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2020

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2020, tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų  apklausos.

Apibendrinimas ir rekomendacijos veiklos   tobulinimui.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2019

Grafikas 2

Kauno Pilėnų progimnazijos 2, 4 ir 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita.

5-tų klasių mokinių adaptacija (2019 m.)

Grafikas

Kauno Pilėnų progimnazijos 5-tų klasių mokinių  adaptacija.

Skip to content