Kab.Dalyko pavadinimasKabineto vadovo
vardas, pavardė
 
  I aukštas    
101 Raštinė Daiva Vyšniauskienė  
102 Direktoriaus kabinetas Juozas Daukšys  
103 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Nemanė  
104 Pradinis ugdymas Asta Rimkevičiūtė 2b
105 Pradinis ugdymas Zita Bernotė 4b
106 Pradinis ugdymas Jurgita Išganaitienė 4c
107 Pradinis ugdymas Aldona Morkūnaitė 2c
108      
110 Technologijos Dangira Bazevičienė 5b
113 Medienos dirbtuvės    
114 Dailė Laima Kosienė  
115 Technologijos, žmogaus sauga Alysa Siniauskienė  
116 Socialinė pedagogė Vida Marcinkevičienė  
119 Pradinis ugdymas Jolita Gulbinienė 4a
120 Pradinis ugdymas Jūratė Ąžuolaitienė 1b
121 Pradinis ugdymas Regina Mickūnienė 2a
122 Kūno kultūra Rimantas Sutkevičius  
123 Pradinis ugdymas Nijolė Bartkaitienė 3b
  Sporto salė    
  II aukštas    
201 Anglų kalba Dalė Burokienė  
202 Pradinis ugdymas Sonata Urbonavičienė 2c
203 Pradinis ugdymas Aldona Morkūnaitė 3c
204A Rusų kalba Ala Davletšina  
204B Anglų kalba    
205 Planšečių klasė    
206 Pradinis ugdymas Birutė Žatkevičienė 1c
207 Informacinės technologijos Erika Kubilienė  
209 Informacinės technologijos Vytautas Boska  
211 Chemija, biologija Palmira Auglienė  
212 Gamtos mokslų laboratorija Palmira Auglienė  
215 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Gaigalaitė  
216 Pradinis ugdymas Ilona Jarašiūnienė 2a
217 Pradinis ugdymas Ingrida Norvydienė 1a
218 Biblioteka Birutė Koreivienė  
219 Pradinis ugdymas Daiva Juknevičienė 4d
220 Mokyklos istorijos ekspozicija Juozapas Blauzdžiūnas  
221 Aktų salė    
222 Aktyvaus judėjimo salė    
  III aukštas    
301 Metodinis kabinetas    
302 Tikyba Diana Cekanauskienė 8a
303 Anglų kalba Rita Bieliauskienė  
304A Anglų kalba Auksuolė Dereškevičienė  
304B Anglų kalba Deimantė Reivytienė  
305 Lietuvių kalba Laima Narkevičienė  
308 Geografija Deimantė Puleikienė  
309 Logopedas, specialusis pedagogas Mindaugas Garnionis  
310 Lietuvių kalba Danutė Balčiūnienė 8b
312 Fizika Irena Palubinskienė  
313 Lietuvių kalba Gražina Kaštalianovienė 7b
314 Matematika Rita Belkevičienė  
315 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anaita Blauzdžiūnienė  
315B Psichologė Jurgita Suslavičienė  
316 Istorija Juozapas Blauzdžiūnas 6a
317 Etika    
318 Muzika Audra Stasė Žygienė  
319 Matematika Regina Butiškytė 7a 
Skip to content