Kab. Dalyko pavadinimas Kabineto vadovo
vardas, pavardė
  I aukštas  
101 Raštinė Daiva Vyšniauskienė
102 Direktoriaus kabinetas Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė
103 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aušra Karosienė
104 Pradinis ugdymas Asta Rimkevičiūtė
105 Pradinis ugdymas Daiva Juknevičienė
107 Pradinis ugdymas Aldona Morkūnaitė
108    
110 Technologijos Dangira Bazevičienė
113 Medienos dirbtuvės  
114 Dailė Aušrinė Mongirdaitė
116 Socialinė pedagogė Vaida Miknevičienė
119 Pradinis ugdymas Jolita Gulbinienė
120 Pradinis ugdymas Jūratė Ąžuolaitienė
121 Pradinis ugdymas Regina Mickūnienė
122 Kūno kultūra Rimantas Sutkevičius
123 Pradinis ugdymas Nijolė Bartkaitienė
  Sporto salė  
  II aukštas  
201 Anglų kalba Dalė Burokienė
202 Pradinis ugdymas Sonata Urbonavičienė
203 Pradinis ugdymas Aldona Morkūnaitė
204A Rusų kalba Ala Davletšina
204B Rusų kalba Irina Štreimikienė
205 Planšečių klasė  
206 Pradinis ugdymas Birutė Žatkevičienė
207 Informacinės technologijos Erika Kubilienė
209 Informacinės technologijos Vytautas Boska
211 Chemija, biologija Zita Jašinskienė
212 Gamtos mokslų laboratorija Zita Jašinskienė
215 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Gaigalaitė
217 Pradinis ugdymas Ingrida Norvydienė
218 Biblioteka Birutė Koreivienė
219 Pradinis ugdymas Ilona Jarašiūnienė
220 Mokyklos istorijos ekspozicija Juozapas Blauzdžiūnas
221 Aktų salė  
222 Aktyvaus judėjimo salė  
  III aukštas  
301 Metodinis kabinetas  
302 Tikyba Diana Cekanauskienė
303 Anglų kalba Rita Bieliauskienė
304A Anglų kalba Auksuolė Dereškevičienė
304B Anglų kalba Deimantė Reivytienė
305 Lietuvių kalba Laima Narkevičienė
308 Geografija Deimantė Puleikienė
309 Logopedas, specialusis pedagogas Mindaugas Garnionis
310 Lietuvių kalba Danutė Balčiūnienė
312 Fizika Skaistė Lukenskaitė
313 Lietuvių kalba Gražina Kaštalianovienė
314 Matematika Rita Belkevičienė
315 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anaita Blauzdžiūnienė
315B Psichologė Jurgita Suslavičienė
316 Istorija Juozapas Blauzdžiūnas
317 Etika Augustas Pinkevičius
318 Muzika Audra Stasė Žygienė
319 Matematika Regina Butiškytė
Skip to content