Tai sudėtinė mokymosi proceso dalis, svarbi moksleivio, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo sritis. Jie papildo mokymąsi klasėje ir įtvirtina įgytas žinias. Bendrų pastangų dėka siekiama tokių tikslų:

  • Skatinti mokinius ugdyti intelektą ir kritinio mąstymo įgūdžius, kaip galima anksčiau padėti susiformuoti savarankiško mokymosi įgūdžiams.
  • Formuoti teigiamą požiūrį į įprastinį tvarkingai atliekamą darbą ir atsakomybę už savarankišką mokymąsi.

Skyrimo principai:

  • užduočių diferencijavimas ir individualizavimas;
  • neskiriama atostogoms;
  • atsižvelgiama į atlikimo trukmę, remiantis vykdomų tyrimų rezultatais ir namų darbų krūvio paskirstymo lentele.

Pagalba mokiniams, nesugebantiems atlikti namų darbų savarankiškai:

  • individualizuojama mokymosi medžiaga ir užduotys remiantis informacija, gauta vertinant mokinių mokymąsi, pažangą ir pasiekimus;
  • naudojami aktyvūs metodai, skiriamos suprantamos užduotys;
  • mokytojas privalo koreguoti planus, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi tempą, pažangą, pasiekimus, spragas, sudaromos galimybės lankyti išlyginamuosius modulius.
Skip to content