OLWEUS 2007 m. sausio 31 d. LR Seime organizuotame seminare „Patyčių ir smurto mokyklose prevencija: geriausios patirties pritaikymas“ dalyvavo Olweus programos įgyvendinimo Norvegijos mokyklose vadovas A.Baraldsnes bei Olweus programos tarptautinis koordinatorius R. Thyholdt. Jie pristatė Olweus patyčių prevencijos programą bei jos diegimo Lietuvoje galimybes. Atsižvelgdama į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose ir šios problemos sprendimą laikydama prioritetiniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė šios programos diegimui Lietuvos mokyklose. Olweus programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 m. programos įgyvendinimo priemones.

2008 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su bendrove Olweus International AS, kuri apmoko Olweus programos instruktorius, padeda vykdyti tyrimus bei užtikrina programos vykdymo kokybę. Programos įgyvendinimo funkcija deleguota Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Olweus programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

2008 metais Olweus programos įgyvendinimą pradėjo 29 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos. 2009 m. į programą įsitraukė dar 64 mokyklos, 2011 – 122 mokyklos, 2013 – 67 mokyklos, 2015 – 76 mokyklos. 2017 m. rudenį pradėtas VI–asis Olweus programos diegimo etapas: Olweus programą pradėjo diegti 65 Lietuvos mokyklos, kuriose pradėjo dirbti 39 sertifikuoti Olweus programos instruktoriai. VI-asis Olweus programos diegimo etapas turėtų baigtis 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. VII-asis Olweus programos diegimo etapas pradedamas 2018 m.

2012–2015 m. Olweus patyčių prevencijos programos vykdymas buvo finansuojamas projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas” lėšomis. Nuo 2017 m. Olweus programos veiklos finansuojamos projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” lėšomis.

Šiuo metu Olweus programą yra įdiegusios 358 mokyklos, iš jų 140 tęsia programos veiklas – vykdo Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą. Olweus programos diegimas mokykloje trunka 18 mėnesių; vėliau dalis mokyklų programos vykdymą nutraukia, dalis – tęsia programos veiklas, t.y. vykdo Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) ir siekia Olweus mokyklos vardo. Olweus mokyklos vardas mokyklai suteikiamas tuomet, kai joje vykdomos veiklos atitinka Olweus programos kokybės užtikrinimo standartą. Lietuvoje šiuo metu yra 54 tarptautinį Olweus mokyklos vardą turinčios mokyklos.

Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

2021 m. Olweus apklausa apie patyčias.

Skip to content