Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) mokykla gavo 58 pavadinimų priemones skirtas 1–4 kl. pasaulio pažinimo dalykui mokyti bei 48 pavadinimų priemones skirtas 5–8 kl.

Medžiaga mokytojams svetainėje „Vedlys“.

Skaitykite daugiau svetainėje svietimonaujienos.lt.

Call Now Button Skip to content