Mokiniai nemokamai aprūpinami bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais.

Vadovėliai bei mokymo priemonės įsigyjamos įvertinus progimnazijos finansines galimybes pagal galiojančių vadovėlių, rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių, specialiųjų mokymo priemonių bei priešmokyklinio ugdymo priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokiniai turi teisę nemokamai naudotis bendra progimnazijos mokymo priemonių baze.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo, piešimo priemonėmis ir kt.).

Vadovėliai

8791 Eur

Skaitmeninio ugdymo turinio licencijos

3914 Eur

Kompiuterinė technika

1470 Eur

Kameros (WEB)

990 Eur

Kameros (dokumentų)

1445 Eur

Kolonėlės

400 Eur

Kanceliarinės prekės

610 Eur

Mokymo priemonės

1664 Eur

Medžio dirbtuvės baldai

3597 Eur

Projektorius

1600 Eur

Ekranas

1250 Eur

Elektroninio dienyno paslauga

420 Eur

Ekskursijos

263 Eur

Kvalifikacijos kėlimas

3528 Eur

 

2019 m. įgytos mokymo priemonės

Priemonė

Kiekis

Kompiuteris su monitoriumi

14 vnt.

Magnetolos

5 vnt.

Kompiuterinė įrangos priedai

9 vnt.

Perzenteris

12 vnt.

Mokomasis plakatas

12 vnt.

Žemėlapis

4 vnt.

LEGO konstruktorius

11 vnt.

Bevielė interneto stotelė

10 vnt.

Mokomieji pasaulio pažinimo CD

1 vnt.

Mokymo priemonė spec. ugdymo poreikių mokiniams

4 vnt.

Laboratorinių darbų priemonių komplektas

5 vnt.

Sporto inventorius

 

Keraminis molis

20 kg

2019 m. įgyti vadovėliai

Klasė

Vadovėlis

Kiekis

2

Anglų kalba

115

3

Lietuvių kalba

150

3

Matematika

150

3

Pasaulio pažinimas

100

3

Muzika

2

4

Lietuvių kalba

65

4

Matematika

65

4

Pasaulio pažinimas

45

4

Anglų kalba

50

5

Lietuvių literatūra

30

5

Matematika

15

6

Lietuvių literatūra

40

7

Lietuvių literatūra

62

7

Matematika

130

8

Lietuvių literatūra

50

 

Iš viso:

1069

Skip to content