Mokiniai nemokamai aprūpinami bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais.

Vadovėliai bei mokymo priemonės įsigyjamos įvertinus progimnazijos finansines galimybes pagal galiojančių vadovėlių, rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių, specialiųjų mokymo priemonių bei priešmokyklinio ugdymo priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokiniai turi teisę nemokamai naudotis bendra progimnazijos mokymo priemonių baze.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo, piešimo priemonėmis ir kt.).

Skip to content