Socialinė pedagogė

Vaida Miknevičienė

Tel. 8(37)38-65-92

soc.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Darbo laikas:

I-IV – 7.30 – 16.30

V – 8.00 – 14.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais mokiniais, jų tėvais, globėjais.

Atlieka vaiko socialinių problemų poreikių vertinimą, pasirinkęs efektyvius darbo metodus planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Pagal įgaliojimus atstovauja vaikų teisėms ir gina jas teisėsaugos ir kitose institucijose.

Organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamo maitinimo tvarką, nemokamų bilietų mokiniams, važinėjantiems iš rajonų į mokyklą, užsakymą ir išdavimą.

Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie socialinę pagalbą mokiniams.

Vykdo individualų prevencinį darbą dėl tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Logopedas

Mindaugas Garnionis, logopedas metodininkas, specialusis pedagogas

spec.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Logopedinių pratybų laikas:

I, II, III, V – 12:10 – 14:00 (Šiaurės pr. 73)

Pagrindinis logopedo darbo uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Atlieka mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimą, numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis.

Organizuoja ir veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas tarties, rašymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Grupes komplektuoja pagal sutrikimų pobūdį.

Konsultuoja pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda rengti modifikuotas, adaptuotas programas.

Skaito pranešimus metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Specialusis pedagogas

Mindaugas Garnionis, logopedas metodininkas, specialusis pedagogas

spec.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Specialiųjų pratybų laikas:

I, II, III, V – 9:40 – 11:40, Šiaurės pr. 73

Pagrindinis specialiojo pedagogo uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

Atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavint ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

Konsultuoja pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda rengti modifikuotas, adaptuotas programas.

Skaito pranešimus metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Visuomenės sveikatos specialistė

Violeta Prakapaitė

Darbo laikas:

Pirmadieniais – antradieniais 8:00–15:00.
Penktadieniais 8:00–14:30.
Pietų pertrauka 12:00–12:30.

Tel. 8-37-386590, mob.tel. +370 674 34584.

Rūpinasi mokinių sveikata, teikia konsultacijas mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams.

Skaito paskaitas moksleiviams sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temomis.

Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

Teikia pirmąją medicinos pagalbą.

Įgyvendina užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje.

Psichologė

Jurgita Suslavičienė

jurgita.suslaviciene@pilenumokykla.lt arba

psichologas@pilenai.kaunas.lm.lt,

tel. 8 676 52672

Konsultacijų laikas: I-V 9–13 val.

Mokyklos psichologės darbo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Teikiamos paslaugos

Konsultavimo: siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologė dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

Psichologinio įvertinimo: tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.

Tyrimo: tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

Psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Psichologinę pagalbą teikiančios tarnybos, pagalbos telefonai

Emocinė parama telefonu ir pagalba internetu

Vaikų linija116111I-VII
11.00-23.00
www.vaikulinija.lt
Jaunimo linija8 800 28888I-VII
00.00-24.00
www.jaunimolinija.lt
Vilties linija116123I-VII
00.00-24.00
www.viltieslinija.lt
Pagalbos moterims linija8 800 66366I-VII
00.00-24.00
www.moters-pagalba.lt
Sidabrinė linija8 800 80020I-V
8.00-17.00
Informacinė šviečiamoji ir profesionali psichologinė pagalba internetu ir telefonu8 800 76260;
8 800 60700
I-V
16.00 – 20.00
www.psichoterapija.ot.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centraswww.vpsc.lt
Paguodos telefonas8 615 33048
Jaunimo psichologinės pagalbos centras8 5 231 3437www.jppc.lt/pagalba.html

Psichologinės pagalbos tarnybos

Kauno miesto PPT (pedagoginė psichologinė tarnyba)8 37 423284A.Mickevičiaus g. 54-1
Kauno Centro Psichikos sveikatos centras8 37 409843Nepriklausomybės a. 10
Kauno Dainavos Psichikos jaunimo centras8 37 403977Pramonės pr. 31
Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras8 608 21931Savanorių pr. 369
Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras8 603 81549Juozapavičiaus pr. 72
Kauno jaunimo narkologinės pagalbos centras8 615 33048Eivenių g. 4
Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras8 608 21931Savanorių pr. 369
Kauno apskrities priklausomybės ligų centras8 37 377525Baltų pr. 7

Anoniminė psichologinė pagalba

Darbo dienomis 9-17 val.
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras8 673 22 62Laisvės alėja 38c
Kauno apskrities vyrų krizių centras8 636 81621K.Donelaičio g. 33-315
Moters pagalba moteriai8 618 40044V.Sladkevičiaus g. 5-3
Savaitgaliais ir švenčių dienomis 10-15 val.
Krizių intervencijos centras8 37 424697S.Dariaus ir S.Girėno g. 48
Call Now Button Skip to content