Socialinė pedagogė

Vaida Miknevičienė

Tel. +370 37 386592

soc.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Darbo laikas:

I-IV – 7.30–16.30

V – 8.00–14.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais mokiniais, jų tėvais, globėjais.

Atlieka vaiko socialinių problemų poreikių vertinimą, pasirinkęs efektyvius darbo metodus planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.

Pagal įgaliojimus atstovauja vaikų teisėms ir gina jas teisėsaugos ir kitose institucijose.

Organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamo maitinimo tvarką, nemokamų bilietų mokiniams, važinėjantiems iš rajonų į mokyklą, užsakymą ir išdavimą.

Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie socialinę pagalbą mokiniams.

Vykdo individualų prevencinį darbą dėl tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Logopedas

Mindaugas Garnionis, logopedas metodininkas, specialusis pedagogas

spec.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Logopedinių pratybų laikas:

I, II, III, V – 12:10–14:00 (Šiaurės pr. 73)

Pagrindinis logopedo darbo uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Atlieka mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimą, numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis.

Organizuoja ir veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas tarties, rašymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Grupes komplektuoja pagal sutrikimų pobūdį.

Konsultuoja pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda rengti modifikuotas, adaptuotas programas.

Skaito pranešimus metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Specialusis pedagogas

Mindaugas Garnionis, logopedas metodininkas, specialusis pedagogas

spec.pedagogas@pilenai.kaunas.lm.lt

Specialiųjų pratybų laikas:

I, II, III, V – 9:40–11:40, Šiaurės pr. 73

Pagrindinis specialiojo pedagogo uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

Atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavint ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

Konsultuoja pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda rengti modifikuotas, adaptuotas programas.

Skaito pranešimus metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Visuomenės sveikatos specialistė

Violeta Prakapaitė

Darbo laikas:

Pirmadieniais – antradieniais 8:00–15:00.
Ketvirtadieniais 8:00–15:00.
Penktadieniais 8:00–14:30.
Pietų pertrauka 12:00–12:30.

Tel. +370 37 386590, mob.tel. +370 674 34584.

Rūpinasi mokinių sveikata, teikia konsultacijas mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams.

Skaito paskaitas moksleiviams sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temomis.

Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

Teikia pirmąją medicinos pagalbą.

Įgyvendina užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje.

Psichologė

Jurgita Suslavičienė

jurgita.suslaviciene@pilenumokykla.lt arba

psichologas@pilenai.kaunas.lm.lt,

tel. +370 676 52672

Konsultacijų laikas: I-V 9–13 val.

Mokyklos psichologės darbo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Teikiamos paslaugos

Konsultavimo: siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologė dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

Psichologinio įvertinimo: tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.

Tyrimo: tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

Psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais.

Kur kreiptis emocinės (psichologinės) pagalbos

Psichologinės pagalbos tarnybaKontaktaiDarbo laikas
Jaunimo linija8 800 28888
http://www.jaunimolinija.lt/laiskai
Visą parą
Vaikų linija116 111
http://www.vaikulinija.lt
I–VII, 11:00–23:00
Linija Doverija (rusų kalba paaugliams ir jaunimui)8 800 77277II–VI, 16.00–20.00 (išskyrus valstybės švenčių dienas)
Pagalbos linija moterims8 800 66366
pagalba@moteriai.lt
Visą parą
Vilties linija (suaugusiems)116 123
www.viltieslinija.lt vilties.linija@gmail.com
Visą parą
Krizių įveikimo centras – skubi, nemokama ir anonimiška psichologinė pagalba išgyvenantiems psichologinę krizę.8 640 51555 http://www.krizesiveikimas.lt info@krizesiveikimas.ltI–V 16.00–20.00,
VI 12.00–16.00
„Sidabrinė linija“ – draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms.8800 80020 
www.sidabrinelinija.lt  pasikalbekime@sidabrinelinija.lt
I–V 8.00–20.00
Krizinio nėštumo centras – nemokama pagalba teikiama gyvai, telefonu, internetu. Priklausomai nuo pagalbos poreikio, pagalbą teikia šie specialistai: psichologai, teisininkai, socialiniai darbuotojai, ginekologai, dulos, žindymo specialistai.+37060357912
www.krizesiveikimas.lt info@krizesiveikimas.lt
Darbo dienomis 09:00–17:00
Pagalba vyrams, moterims, vaikams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų+370616119
info@stop-trafficking.lt
Visą parą
Skip to content