Nuotolinis mokymas

Darbo organizavimo tvarka progimnazijoje karantino laikotarpiu:

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka nuotolinio ugdymo metu.

Kauno Pilėnų progimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

Kauno Pilėnų progimnazijos pasiruošimo ugdymui organizuoti nuotoliniu būdu priemonių planas.

Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19).

Rekomendacijos „Iššūkiai ir galimybės. Ugdymas(is) nuotoliniu būdu“:  tėvams (globėjams) mokiniams,  mokytojams.

Atmintinė mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!“

Visi pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu darbo rėžimu.

Visais rūpimais klausimais galima teirautis:

IKT specialistai teikiantys pagalbą mokytojams ir mokiniams techninių nesklandumų bei pasijungimo prie VMA klausimais:

prisijungimo prie e.dienyno (TAMO) klausimasi:

Numatomos aplinkos:

  • Bendravimui ugdymo metu: el. paštas, Teams, Tamo.
  • Mokymui: TAMO, EMA pratybos, Eduka klasė, Office365: el. paštas, OneDrive, Moodle.
  • Bendravimui su mokiniais ir jų tėvais: TAMO, El. paštas Office365, Teams, Telefonas.

Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį.

Skip to content