Projekto partneriai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Pilėnų progimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę. Per 2022-2023 metus projekto įgyvendinimui progimnazijai skirtas papildomas 138938 Eur. finansavimas. Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo, finansavimui. 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas:

  • veiksmingos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimui;
  • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui ir įsivertinimui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui;
  • mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos sukūrimui; 
  • mokinių motyvacijos stiprinimui;
  • ugdymo aplinkų tobulinimui (ergonomiškais baldais modernizuosime Informacinį centrą, įgysime du IT klasių komplektus lietuvių k. ir matematikos mokymui, devynių  klasių kabinetus aprūpinsime išmaniosiomis lentomis, mokinių poilsio zonose pakabinsime skaitmeninius ekranus mokomųjų filmų ir informacijos apie mokyklos pasiekimus ir veiklas viešinimui, įsigysime Robotų konstruktorių, kurių pagalba mokiniams organizuosime neformalaus ugdymo veiklas).

Veiklos planas.

Veiklos pristatymas.

Projekto svetainė (NŠA).

Konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“.

Projekto įgyvendinimas

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu – akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi mokyklos erdvės:

  • 1 ir 2 aukšto fojė įrengti skaitmeniniai ekranai, nuolat rodantys ugdymosi motyvaciją skatinančią medžiagą,
  • gauta ir baigiama diegti IT klasių komplektų įranga lietuvių kalbos ir matematikos kabinetuose (čia visos darbo vietos bus aprūpintos kompiuteriais),
  • vienuolikoje klasių jau įrengti ir labai veiksmingai naudojami interaktyvūs ekranai, atliekantys interaktyvių lentų funkciją,
  • įgyti ir diegiami 10 komplektų LEGO MINDSTROMS EV3 robotų konstruktorių, su kuriais dirbs 1-5 klasių mokiniai neformaliojo ugdymo metu,
  • laukiame atvykstant įsigytų ergonomiškų baldų, kuriuos gavę baigsime įrengti Informacinio centro erdvę.

Didžiausią pažangą pasiekusių mokinių laukia Pažangos nominacija, dovanos, ekskursijos.

Užsiėmimas „Kauno dienos“ redakcijoje

Kovo 22 dieną Jaunųjų žurnalistų būrelio užsiėmimas vyko netradicinėje aplinkoje – lankėmės „Kauno dienos“ redakcijoje. Susidomėję apžiūrėjome redakcijos erdves, bendravome...
Skaityti toliau...

Įdomioji pamoka

Kovo 17 dieną rusų kalbos mokytojos Ala Davletšina ir Irina Štreimikienė vedė netradicinę pamoką 7b klasėje. Padedami konditerės Simonos Sinkevičiūtės...
Skaityti toliau...

Mokiniai – mokiniams

Kovo 20 d. mūsų mokyklos aštuntos 8 a klasės mokinės: Samanta Maslenskytė ir Ugnė Uselytė atvyko pas 2 a klasės...
Skaityti toliau...

Istorijos-anglų kalbos konkursas

2023 kovo 17 d. LSMU gimnazijoje vyko Kauno miesto 5 klasių mokinių integruoto istorijos-anglų kalbos protų mūšio „Išgirsk Lietuvos balsą...
Skaityti toliau...

Mokinys mokiniui – mokytojas

Mokinys mokiniui – mokytojas. 8 klasių mokinių pamokos „1990 m. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena” ketvirtokams. Kovo 3-10...
Skaityti toliau...

Baigiamasis seminaras

Kauno Pilėnų progimnazijoje įgyvendinamas ES projektas „Kokybės krepšelis“, kurio vienas pagrindinių uždavinių – mokinių pažanga. Didžioji dalis „Kokybės krepšelio“ lėšų...
Skaityti toliau...

„Kokybės krepšelis“

https://youtu.be/4-V2YUl4zJU
Skaityti toliau...

Istorijos mokslo žinių savaitė

2023 vasario 06–10 dienomis Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko istorijos mokslo žinių savaitė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui – Vasario 16-ajai. Metodinės...
Skaityti toliau...

Programuojame su Scratch

Vasario 3 d. 4b klasės mokiniai 205 kabinete dirbo su Scratch programa. Jiems puikiai talkino klasės draugas Arnas Stankevičius.
Skaityti toliau...

Mokytojo profesija

Sausio 27 dieną, progimnazijos septintokas išbandė save mokytojo profesijoje. Jis, bendradarbiaudamas su pradinių klasių mokytoja Sonata Urbonavičiene, vedė dailės pamoką...
Skaityti toliau...

Laboratorijoje

1 b klasės mokiniai, lydimi mokytojų D. Juknevičienės ir R. Ragaišytės, lankėsi A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos laboratorijoje. Susipažino su...
Skaityti toliau...

Akcija „Klasės – sesės“

Lapkričio – gruodžio mėnesiais stiprinome draugystę – progimnazijoje vyko akcija „Klasės – sesės“. Vyresniųjų klasių (7–8 kl.) mokiniai geografijos pamokose...
Skaityti toliau...

Matematikos pamokoje

4b klasės mokiniai matematikos pamokoje Eduka užduotis atlikinėja Išmaniojoje klasėje.
Skaityti toliau...

Lietuvių kalbos pamoka

Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be technologijų, todėl ir mokykloje jos tampa neatsiejama ugdymo proceso dalis. 2022 m. lapkričio 24 d. 4a...
Skaityti toliau...

Kahoot! – žaidimais grįsta mokymosi platforma

Lapkričio 24 d. 2a klasės integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka vyko išmaniojoje klasėje. Mokiniai, naudodami planšetes, žaisdami žaidimą KAHOOT,...
Skaityti toliau...

Dailės pamoka Išmaniojoje klasėje

Lapkričio 22 dieną 3 b klasės dailės pamoka vyko Išmaniojoje klasėje. Mokiniai susipažino su viena iš piešimo programų. Savarankiškai ir...
Skaityti toliau...

Geografinių žinių savaitė

Lapkričio 14–18 dienomis Pilėnų progimnazijoje vykdėme „Geografinių žinių savaitę“. 6-tų klasių mokiniai kūrė geografinius simbolius iš sutartinių ženklų, gamino gaublius...
Skaityti toliau...

Finansinio raštingumo pamoka „Mokesčiai mūsų gyvenime“

Lapkričio 18 dieną 3c klasės mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo pamokoje „Mokesčiai mūsų gyvenime“, kurią vedė ir mokiniams apie mokesčių sistemą...
Skaityti toliau...

Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka

Kartais vaikai klausia: „Kada per anglų kalbos pamokas išmoksime spręsti užduotis angliškai“. Tai įvyko lapkričio 16 d. 3c klasės mokiniai...
Skaityti toliau...

Akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“

Spalio 17-28 dienomis mokykloje vyko akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“. Akcijos tikslas – lavinti mokinių ištvermę, lankstumą, gebėjimą bendradarbiauti...
Skaityti toliau...

Pasakų iliustratoriai

Džiaugiamės, kad už kokybės krepšelio lėšas įsigyta įranga teikia puikias galimybes ugdyti vaikų kūrybiškumą. Naudodamiesi skaitmeninės mokymosi svetainės lietuvių kalbai...
Skaityti toliau...

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka

Spalio 24 dieną 5c klasės istorijos pamoka buvo ne eilinė, o integruota su lietuvių kalba. Vaikai gilinosi į Lietuvos didžiojo...
Skaityti toliau...

Praktinė STEAM veiklą

Kauno Pilėnų progimnazijoje naujai įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje po pamokų penktų-šeštų klasių mokiniai vykdo praktinę STEAM veiklą. Užsiėmimo metu skatinamos...
Skaityti toliau...

Gabių ir talentingų mokinių ekskursija (projektas „Kokybės krepšelis“)

Spalio 11 dieną šaunus mūsų puikiai besimokančių ir didžiausią pažangą padariusių mokinių būrys išsiruošė į Dzūkijos sostinę Alytų. Nepaprastai įdomių...
Skaityti toliau...

Naujai modernizuotų edukacinių erdvių atidarymas

Džiaugiamės ir didžiuojamės, galėdami pristatyti ugdymo(si) aplinkas (matematikos, lietuvių kalbos, pradinių klasių ir Informacinio centro kabinetai), praturtintas moderniomis IKT priemonėmis...
Skaityti toliau...

„Kokybės krepšelis“

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu - akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi...
Skaityti toliau...
Skip to content