Projekto partneriai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Pilėnų progimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę. Per 2022-2023 metus projekto įgyvendinimui progimnazijai skirtas papildomas 138938 Eur. finansavimas. Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo, finansavimui. 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas:

  • veiksmingos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimui;
  • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui ir įsivertinimui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui;
  • mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos sukūrimui; 
  • mokinių motyvacijos stiprinimui;
  • ugdymo aplinkų tobulinimui (ergonomiškais baldais modernizuosime Informacinį centrą, įgysime du IT klasių komplektus lietuvių k. ir matematikos mokymui, devynių  klasių kabinetus aprūpinsime išmaniosiomis lentomis, mokinių poilsio zonose pakabinsime skaitmeninius ekranus mokomųjų filmų ir informacijos apie mokyklos pasiekimus ir veiklas viešinimui, įsigysime Robotų konstruktorių, kurių pagalba mokiniams organizuosime neformalaus ugdymo veiklas).

Veiklos planas.

Veiklos pristatymas.

Projekto svetainė (NŠA).

Konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“.

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita 2022-09-14

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022-10-06

Kauno Pilėnų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-12-29

Kauno Pilėnų progimnazijos „Kokybės krepšelio“ finansinė ataskaita.

Projekto įgyvendinimas

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu – akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi mokyklos erdvės:

  • 1 ir 2 aukšto fojė įrengti skaitmeniniai ekranai, nuolat rodantys ugdymosi motyvaciją skatinančią medžiagą,
  • gauta ir baigiama diegti IT klasių komplektų įranga lietuvių kalbos ir matematikos kabinetuose (čia visos darbo vietos bus aprūpintos kompiuteriais),
  • vienuolikoje klasių jau įrengti ir labai veiksmingai naudojami interaktyvūs ekranai, atliekantys interaktyvių lentų funkciją,
  • įgyti ir diegiami 10 komplektų LEGO MINDSTROMS EV3 robotų konstruktorių, su kuriais dirbs 1-5 klasių mokiniai neformaliojo ugdymo metu,
  • laukiame atvykstant įsigytų ergonomiškų baldų, kuriuos gavę baigsime įrengti Informacinio centro erdvę.

Didžiausią pažangą pasiekusių mokinių laukia Pažangos nominacija, dovanos, ekskursijos.

Kontekstinė pamoka Jūrų muziejuje

Septintų klasių mokiniai mokslo metus užbaigė kontekstine integruota istorijos-lietuvių kalbos-anglų kalbos-muzikos pamoka Klaipėdos Jūrų muziejuje. Puikus oras, nuostabi gamta, aplinka,...
Skaityti toliau...

ES projekto „Kokybės krepšelis“ sklaida

Kauno Pilėnų progimnazijos bendruomenė dalyvavo ES projekte „Kokybės krepšelis“. Šiuo metu vyksta galutinis etapas – projekto įgyvendinimo sklaida. Geografijos mokytoja...
Skaityti toliau...

Edukacija „Moksliniai eksperimentai su augalais“

1a ir 3a klasių mokiniai su mokytojomis J. Gulbiniene, I. Jarašiūniene, mokyklos informacinio centro vadove B. Koreiviene vyko į VDU...
Skaityti toliau...

Apie mus rašo

Straipsnis apie Kauno Pilėnų progimnazijoje vykusią konferenciją Kauno švietimo inovacijų centro svetainėje. Daugiau informacijos apie projektą „Kokybės krepšelis“.
Skaityti toliau...

Edukacija Vilniuje

Gegužės 10 d. 6a ir 6c klasių mokiniai traukiniu vyko į Vilnių. Eidami siauromis sostinės gatvelėmis pasiekėme Vilniaus arkikatedrą baziliką,...
Skaityti toliau...

Edukacija „Mokausi iš kino“

Ką pasirinkti: išgelbėti žmogų ar nusileisti iš to žmogaus besišaipantiems draugams. Tokią problemą sprendžia filmo „Apverstas bokštas“ veikėjas, gal vienuolikmetis...
Skaityti toliau...

Metų proveržis

Gegužės 9 ir 11 dienomis Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko 1–8 klasių mokinių, padariusių pažangą, aukštesniuoju lygiu besimokančių, sėkmingai savo žinias...
Skaityti toliau...

Maironio literatūros muziejuje

Darbo savaitę 6c klasė baigė integruota lietuvių ir anglų kalbų pamoka netradicinėje aplinkoje. Su mokytojomis Danute Balčiūniene ir Deimante Reivytiene...
Skaityti toliau...

Augame skaitydami, laukiame susitikimo su rašytoja Vitalija Tarutiene

Ilgametė ir nuoširdi draugystė sieja Kauno Pilėnų progimnazijos mokinius su rašytoja Vitalija Tarutiene. Mokiniai domisi kūryba, noriai skaito autorės knygas....
Skaityti toliau...

Didžiuojamės kraštiečio žygdarbiu

Kaip ir visa Lietuva, didžiuojamės savo kraštiečio Aurimo Valujavičiaus žygdarbiu. Balandžio 26, mūsų herojaus kelionės pabaigos dieną, per teksto kūrimo...
Skaityti toliau...

Respublikinė konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“

Nuo 2022 m. Kauno Pilėnų progimnazijos bendruomenė dalyvauja ES „Kokybės krepšelio“ projekte. projekto tikslas – mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.Projekto...
Skaityti toliau...

Garsinio skaitymo pratybų projekto aptarimas

Kauno Pilėnų progimnazijos 5–8 klasių mokiniai balandžio 21 d. dalyvavo garsinio skaitymo pratybų projekto, vykdomo 1–4 klasėse, veiklos aptarime. Mokiniai...
Skaityti toliau...

Integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka

Balandžio 18 dieną 6c klasei vyko integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka „Meteorologiniai prietaisai“. Mokiniai geografijos pamokos metu kūrė meteorologinius...
Skaityti toliau...

Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir anglų kalbos pamoka

2023 m. balandžio 4 d. 4a klasėje vyko integruota pasaulio pažinimo, dailės ir anglų kalbos pamoka „Pavasario šventės. Velykų papročiai...
Skaityti toliau...

Integruota istorijos-matematikos pamoka LR Seime

7a ir 8a klasių mokiniams Lietuvos Respublikos Seime buvo organizuota integruota istorijos-matematikos pamoka „Pažink valstybę“. Mokiniai namuose išanalizavo istorijos-matematikos dalykų...
Skaityti toliau...

Užsiėmimas „Kauno dienos“ redakcijoje

Kovo 22 dieną Jaunųjų žurnalistų būrelio užsiėmimas vyko netradicinėje aplinkoje – lankėmės „Kauno dienos“ redakcijoje. Susidomėję apžiūrėjome redakcijos erdves, bendravome...
Skaityti toliau...

Įdomioji pamoka

Kovo 17 dieną rusų kalbos mokytojos Ala Davletšina ir Irina Štreimikienė vedė netradicinę pamoką 7b klasėje. Padedami konditerės Simonos Sinkevičiūtės...
Skaityti toliau...

Mokiniai – mokiniams

Kovo 20 d. mūsų mokyklos aštuntos 8 a klasės mokinės: Samanta Maslenskytė ir Ugnė Uselytė atvyko pas 2 a klasės...
Skaityti toliau...

Istorijos-anglų kalbos konkursas

2023 kovo 17 d. LSMU gimnazijoje vyko Kauno miesto 5 klasių mokinių integruoto istorijos-anglų kalbos protų mūšio „Išgirsk Lietuvos balsą...
Skaityti toliau...

Mokinys mokiniui – mokytojas

Mokinys mokiniui – mokytojas. 8 klasių mokinių pamokos „1990 m. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena” ketvirtokams. Kovo 3-10...
Skaityti toliau...

Baigiamasis seminaras

Kauno Pilėnų progimnazijoje įgyvendinamas ES projektas „Kokybės krepšelis“, kurio vienas pagrindinių uždavinių – mokinių pažanga. Didžioji dalis „Kokybės krepšelio“ lėšų...
Skaityti toliau...

„Kokybės krepšelis“

https://youtu.be/4-V2YUl4zJU
Skaityti toliau...

Istorijos mokslo žinių savaitė

2023 vasario 06–10 dienomis Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko istorijos mokslo žinių savaitė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui – Vasario 16-ajai. Metodinės...
Skaityti toliau...

Programuojame su Scratch

Vasario 3 d. 4b klasės mokiniai 205 kabinete dirbo su Scratch programa. Jiems puikiai talkino klasės draugas Arnas Stankevičius.
Skaityti toliau...

Mokytojo profesija

Sausio 27 dieną, progimnazijos septintokas išbandė save mokytojo profesijoje. Jis, bendradarbiaudamas su pradinių klasių mokytoja Sonata Urbonavičiene, vedė dailės pamoką...
Skaityti toliau...

Laboratorijoje

1 b klasės mokiniai, lydimi mokytojų D. Juknevičienės ir R. Ragaišytės, lankėsi A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos laboratorijoje. Susipažino su...
Skaityti toliau...

Akcija „Klasės – sesės“

Lapkričio – gruodžio mėnesiais stiprinome draugystę – progimnazijoje vyko akcija „Klasės – sesės“. Vyresniųjų klasių (7–8 kl.) mokiniai geografijos pamokose...
Skaityti toliau...

Matematikos pamokoje

4b klasės mokiniai matematikos pamokoje Eduka užduotis atlikinėja Išmaniojoje klasėje.
Skaityti toliau...

Lietuvių kalbos pamoka

Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be technologijų, todėl ir mokykloje jos tampa neatsiejama ugdymo proceso dalis. 2022 m. lapkričio 24 d. 4a...
Skaityti toliau...

Kahoot! – žaidimais grįsta mokymosi platforma

Lapkričio 24 d. 2a klasės integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka vyko išmaniojoje klasėje. Mokiniai, naudodami planšetes, žaisdami žaidimą KAHOOT,...
Skaityti toliau...

Dailės pamoka Išmaniojoje klasėje

Lapkričio 22 dieną 3 b klasės dailės pamoka vyko Išmaniojoje klasėje. Mokiniai susipažino su viena iš piešimo programų. Savarankiškai ir...
Skaityti toliau...

Geografinių žinių savaitė

Lapkričio 14–18 dienomis Pilėnų progimnazijoje vykdėme „Geografinių žinių savaitę“. 6-tų klasių mokiniai kūrė geografinius simbolius iš sutartinių ženklų, gamino gaublius...
Skaityti toliau...

Finansinio raštingumo pamoka „Mokesčiai mūsų gyvenime“

Lapkričio 18 dieną 3c klasės mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo pamokoje „Mokesčiai mūsų gyvenime“, kurią vedė ir mokiniams apie mokesčių sistemą...
Skaityti toliau...

Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka

Kartais vaikai klausia: „Kada per anglų kalbos pamokas išmoksime spręsti užduotis angliškai“. Tai įvyko lapkričio 16 d. 3c klasės mokiniai...
Skaityti toliau...

Akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“

Spalio 17-28 dienomis mokykloje vyko akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“. Akcijos tikslas – lavinti mokinių ištvermę, lankstumą, gebėjimą bendradarbiauti...
Skaityti toliau...

Pasakų iliustratoriai

Džiaugiamės, kad už kokybės krepšelio lėšas įsigyta įranga teikia puikias galimybes ugdyti vaikų kūrybiškumą. Naudodamiesi skaitmeninės mokymosi svetainės lietuvių kalbai...
Skaityti toliau...

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka

Spalio 24 dieną 5c klasės istorijos pamoka buvo ne eilinė, o integruota su lietuvių kalba. Vaikai gilinosi į Lietuvos didžiojo...
Skaityti toliau...

Praktinė STEAM veiklą

Kauno Pilėnų progimnazijoje naujai įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje po pamokų penktų-šeštų klasių mokiniai vykdo praktinę STEAM veiklą. Užsiėmimo metu skatinamos...
Skaityti toliau...

Gabių ir talentingų mokinių ekskursija (projektas „Kokybės krepšelis“)

Spalio 11 dieną šaunus mūsų puikiai besimokančių ir didžiausią pažangą padariusių mokinių būrys išsiruošė į Dzūkijos sostinę Alytų. Nepaprastai įdomių...
Skaityti toliau...

Naujai modernizuotų edukacinių erdvių atidarymas

Džiaugiamės ir didžiuojamės, galėdami pristatyti ugdymo(si) aplinkas (matematikos, lietuvių kalbos, pradinių klasių ir Informacinio centro kabinetai), praturtintas moderniomis IKT priemonėmis...
Skaityti toliau...

„Kokybės krepšelis“

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu - akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi...
Skaityti toliau...
Skip to content