Darbuotojų skatinimas 2022 m.

Iš sutaupytų mokymo lėšų skirta 44217 Eur už dalyvavimą tarptautiniame socialinių emocinių įgūdžių lavinimo projekte Lions Quest, respublikiniuose projektuose „Kokybės krepšelis“ ir „Informatika pradiniame ugdyme“, skaitmeninio ugdymo turinio diegimą ugdymo procese, atvykusių iš Ukrainos vaikų ugdymą, aktyvų įsitraukimą į įvairių darbo grupių veiklą.

Iš sutaupytų savivaldybės lėšų skirta 9288 Eur darbuotojams už papildomai atliktus darbus tvarkant mokyklos archyvą, papildomą patalpų valymą ir dezinfekavimą, atvykimą nakties metu suveikus pastato signalizacijai.

Skip to content