Darbuotojų skatinimas 2020 m.

Iš sutaupytų mokymo lėšų premijoms skirta 35484,39 Eur už nuotolinio mokymo įgyvendinimą, dalyvavimą socialinių ir emocinio ugdymo bei “Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms išbandymas“, „Informatika pradiniame ugdyme“ projektuose, mokytojų aktyvų dalyvavimą darbo grupėse, informacinių technologijų diegimą ugdymo procese.

Iš sutaupytų savivaldybės lėšų skirta 1581,40 Eur darbuotojams už papildomai atliktus darbas rengiant ir prižiūrint patalpas savivaldybių rinkimų metu, papildomą patalpų valymą ir dezinfekavimą koronaviruso COVID-19 prevencijos vykdymą, signalizacijos sistemų priežiūrą iškvietimą nakties metu.

Skip to content