1,2 parama

Prašome 1,2% gyventojų metinių pajamų mokestį skirti mokyklos reikmėms. Šios lėšos padeda atnaujinti mokyklą, gerinti mokymo(si) sąlygas ir mokinių ugdymo kokybę.

Tai pinigai, kuriais paremiate mokyklą neatverdami piniginės!

Užpildykite prašymą  elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prisijungę pasirinkite: Pildyti formą – Pildyti naują formą – Formos pavadinimas – įrašykite FR0512 – Filtruoti

Pagrindiniai duomenys:

5 Mokestinis laikotarpis: įrašykite praėjusius metus

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams

E1 Gavėjo tipas – 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190138742

E3 Mokesčio dalies paskirtis – galite palikti tuščią

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pasirinkite norimus metus

Pagarbiai,
Kauno Pilėnų progimnazijos administracija

Call Now Button Skip to content