Kauno Pilėnų progimnazija

Tipas – dieninė švietimo įstaiga.

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Juridinio asmens kodas 190138742

Ugdymas vykdomas lietuvių kalba.

Pagrindinės mokyklos veiklos sritys:

pagrindinis mokymas, kodas 85.31.10;

pradinis mokymas, kodas 85.20.

Adresas:

Šiaurės pr. 73, LT 49246 Kaunas

Svetainė: pilenai.kaunas.lm.lt

Telefonas, faksas: 8(37)386584

El. paštas: pilenuvm@pilenai.kaunas.lm.lt 

Mokyklos vizija

Kauno Pilėnų progimnazija – kokybišką išsilavinimą įvairių gebėjimų mokiniams užtikrinanti savivaldybės švietimo įstaiga, kurioje, prisitaikant prie gyvenimo kaitos ir puoselėjant tradicijas, sukuriamos saugios bei kiekvieno mokinio pažangai ir sėkmei palankios sąlygos.

Mokyklos misija

Mokykla:

teikia kokybišką pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą;

tobulina mokymo kokybę veiksmingai taikydama modernias informacines technologijas;

organizuoja patrauklų mokinių užimtumą Ilgos dienos mokykloje. 

Vertybės ir filosofija

Pastebėtas kiekvienas mokinys.

Kvalifikuotas ir gebantis prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje mokytojas.

Modernėjanti, jauki, saugi, demokratiška ir darbinga aplinka. 

Strateginiai tikslai:

1. Kurti ilgos dienos mokyklos modelį, sudarantį sąlygas plėtoti mokinių kompetencijas.

2. Veiksmingai taikant modernias informacines technologijas, ugdyti kiekvieno mokinio gebėjimą mokytis ir siekti pažangos. 

Trumpa mokyklos istorija

1980 m. įsteigta Kauno 42-oji vidurinė mokykla. Mokyklai vadovavo Juozas Milišauskas.

1990 m. mokyklai pradeda vadovauti Juozas Daukšys.

1998 m. liepos 21 d. mokyklai suteiktas Pilėnų vardas.

2005 m. prijungta Kauno Aukuro vidurinė mokykla.

2012 m. reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

2017 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į progimnaziją.

2022 m. liepos 1 d. mokyklai pradeda vadovauti Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė.

Skip to content