Darbo tvarkos taisyklės.

Mokinių elgesio taisyklės.

Mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliais įrenginiais mokykloje taisyklės.

Nuotolinio darbo tvarkos  aprašas.

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje  tvarka.

Darbo tarybos reglamentas.

Pranešėjų apsaugos tvarkos aprašas.

Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašas.

Pedagogų etikos kodeksas.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo  taisyklės.

Darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu  taisyklės.

Mokyklos bendruomenės etikos  kodeksas.

Aprūpinimo vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis  tvarka.

Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros tvarkos  aprašas.

Lauko įrenginių, įrengimų, statinių techninės priežiūros tvarkos  aprašas.

Darbo apmokėjimo  sistema,  1 priedas.

Vykdomos neformaliojo švietimo programos.

Skip to content