Mokinys mokiniui – mokytojas. 8 klasių mokinių pamokos „1990 m. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena” ketvirtokams.

Kovo 3-10 d. aštuntų klasių mokiniai: Juta, Paulina, Ieva, Erikas, Aušra ketvirtų klasių mokiniams pravedė pasaulio pažinimo pamokėles, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Ketvirtokai klausėsi aštuntokų pasakojimo, dirbdami su Kahoot programėle aktyviai dalyvavo viktorinoje, buvo išsiaiškinti ir apdovanoti nugalėtojai. Ketvirtokai gavo dovanų aštuntokų paruoštus informacinius lankstinukus apie Kovo11-ąją. Refleksijai buvo skirta komandinė užduotis – nuspalvinti LR Seimo pastatą, ir jį atpažinti.

Šios veiklos padėjo ugdyti ne tik pažinimo, pilietiškumo, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijas, bet ir mokinių vertybines nuostatas, ypač daug dėmesio skiriant šioms vertybėms: demokratijai, empatijai, orumui, atsakomybei, pasitikėjimui.

Skip to content