Kartais vaikai klausia: „Kada per anglų kalbos pamokas išmoksime spręsti užduotis angliškai“. Tai įvyko lapkričio 16 d. 3c klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir matematikos pamokoje. Matematikos pamokose jau pramokę kas yra trupmenos, anglų kalboje pritaikė savo žinias ir susipažino su terminais: pusė – a half, trečdalis – a third, ketvirtis – a quarter. Pamoką organizavo anglų kalbos mokytojos D. Reivytienė, R. Bieliauskienė bei 3c klasės mokytoja S. Urbonaviečienė.

Call Now Button Skip to content