Projekto įgyvendinimas

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu – akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi mokyklos erdvės:

  • 1 ir 2 aukšto fojė įrengti skaitmeniniai ekranai, nuolat rodantys ugdymosi motyvaciją skatinančią medžiagą,
  • gauta ir baigiama diegti IT klasių komplektų įranga lietuvių kalbos ir matematikos kabinetuose (čia visos darbo vietos bus aprūpintos kompiuteriais),
  • vienuolikoje klasių jau įrengti ir labai veiksmingai naudojami interaktyvūs ekranai, atliekantys interaktyvių lentų funkciją,
  • įgyti ir diegiami 10 komplektų LEGO MINDSTROMS EV3 robotų konstruktorių, su kuriais dirbs 1-5 klasių mokiniai neformaliojo ugdymo metu,
  • laukiame atvykstant įsigytų ergonomiškų baldų, kuriuos gavę baigsime įrengti Informacinio centro erdvę.

Didžiausią pažangą pasiekusių mokinių laukia Pažangos nominacija, dovanos, ekskursijos. Jau dabar laukiame naujų mokslo metų, kada pradėsime dirbti su šiomis naujovėmis.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Pilėnų progimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę. Per 2022-2023 metus projekto įgyvendinimui progimnazijai skirtas papildomas 138938 Eur. finansavimas. Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo, finansavimui. 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas:

  • veiksmingos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimui;
  • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui ir įsivertinimui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui;
  • mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos sukūrimui; 
  • mokinių motyvacijos stiprinimui;
  • ugdymo aplinkų tobulinimui (ergonomiškais baldais modernizuosime Informacinį centrą, įgysime du IT klasių komplektus lietuvių k. ir matematikos mokymui, devynių  klasių kabinetus aprūpinsime išmaniosiomis lentomis, mokinių poilsio zonose pakabinsime skaitmeninius ekranus mokomųjų filmų ir informacijos apie mokyklos pasiekimus ir veiklas viešinimui, įsigysime Robotų konstruktorių, kurių pagalba mokiniams organizuosime neformalaus ugdymo veiklas).

Veiklos planas.

Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Call Now Button Skip to content