Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Kauno Pilėnų progimnazija pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Projekto tikslas – užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę. Per 2022-2023 metus projekto įgyvendinimui progimnazijai skirtas papildomas 138938 Eur. finansavimas. Šias lėšas panaudosime įvairių veiklų, kuriomis sieksime išsikelto tikslo, finansavimui. 

Didžiausias dėmesys bus skiriamas:

  • veiksmingos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemos kūrimui;
  • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui ir įsivertinimui, ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui;
  • mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos sukūrimui; 
  • mokinių motyvacijos stiprinimui;
  • ugdymo aplinkų tobulinimui (ergonomiškais baldais modernizuosime Informacinį centrą, įgysime du IT klasių komplektus lietuvių k. ir matematikos mokymui, devynių  klasių kabinetus aprūpinsime išmaniosiomis lentomis, mokinių poilsio zonose pakabinsime skaitmeninius ekranus mokomųjų filmų ir informacijos apie mokyklos pasiekimus ir veiklas viešinimui, įsigysime Robotų konstruktorių, kurių pagalba mokiniams organizuosime neformalaus ugdymo veiklas).

Veiklos planas.

Projekto įgyvendinimas

Didžiuojamės, kad mokykla iškovojo galimybę dalyvauti NŠA vykdomame projekte Kokybės krepšelis. Jo įgyvendinimas vyksta pilnu tempu – akivaizdžiai matyti, kaip keičiasi mokyklos erdvės:

  • 1 ir 2 aukšto fojė įrengti skaitmeniniai ekranai, nuolat rodantys ugdymosi motyvaciją skatinančią medžiagą,
  • gauta ir baigiama diegti IT klasių komplektų įranga lietuvių kalbos ir matematikos kabinetuose (čia visos darbo vietos bus aprūpintos kompiuteriais),
  • vienuolikoje klasių jau įrengti ir labai veiksmingai naudojami interaktyvūs ekranai, atliekantys interaktyvių lentų funkciją,
  • įgyti ir diegiami 10 komplektų LEGO MINDSTROMS EV3 robotų konstruktorių, su kuriais dirbs 1-5 klasių mokiniai neformaliojo ugdymo metu,
  • laukiame atvykstant įsigytų ergonomiškų baldų, kuriuos gavę baigsime įrengti Informacinio centro erdvę.

Didžiausią pažangą pasiekusių mokinių laukia Pažangos nominacija, dovanos, ekskursijos.

Matematikos pamokoje

4b klasės mokiniai matematikos pamokoje Eduka užduotis atlikinėja Išmaniojoje klasėje.
Skaityti toliau...

Lietuvių kalbos pamoka

Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be technologijų, todėl ir mokykloje jos tampa neatsiejama ugdymo proceso dalis. 2022 m. lapkričio 24 d. 4a...
Skaityti toliau...

Kahoot! – žaidimais grįsta mokymosi platforma

Lapkričio 24 d. 2a klasės integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka vyko išmaniojoje klasėje. Mokiniai, naudodami planšetes, žaisdami žaidimą KAHOOT,...
Skaityti toliau...

Dailės pamoka Išmaniojoje klasėje

Lapkričio 22 dieną 3 b klasės dailės pamoka vyko Išmaniojoje klasėje. Mokiniai susipažino su viena iš piešimo programų. Savarankiškai ir...
Skaityti toliau...

Geografinių žinių savaitė

Lapkričio 14–18 dienomis Pilėnų progimnazijoje vykdėme „Geografinių žinių savaitę“. 6-tų klasių mokiniai kūrė geografinius simbolius iš sutartinių ženklų, gamino gaublius...
Skaityti toliau...

Finansinio raštingumo pamoka „Mokesčiai mūsų gyvenime“

Lapkričio 18 dieną 3c klasės mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo pamokoje „Mokesčiai mūsų gyvenime“, kurią vedė ir mokiniams apie mokesčių sistemą...
Skaityti toliau...

Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka

Kartais vaikai klausia: „Kada per anglų kalbos pamokas išmoksime spręsti užduotis angliškai“. Tai įvyko lapkričio 16 d. 3c klasės mokiniai...
Skaityti toliau...

Akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“

Spalio 17-28 dienomis mokykloje vyko akcija „Per pertraukas nesėdėk – pajudėk“. Akcijos tikslas – lavinti mokinių ištvermę, lankstumą, gebėjimą bendradarbiauti...
Skaityti toliau...

Pasakų iliustratoriai

Džiaugiamės, kad už kokybės krepšelio lėšas įsigyta įranga teikia puikias galimybes ugdyti vaikų kūrybiškumą. Naudodamiesi skaitmeninės mokymosi svetainės lietuvių kalbai...
Skaityti toliau...

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka

Spalio 24 dieną 5c klasės istorijos pamoka buvo ne eilinė, o integruota su lietuvių kalba. Vaikai gilinosi į Lietuvos didžiojo...
Skaityti toliau...
1 2
Call Now Button Skip to content