2022-09-30 4a, 4b, 4c klasių mokiniai, lydimi mokytojų R. Mickūnienės, N. Bartkaitienės ir A. Morkūnaitės vyko į Jurbarko rajone esančias Panemunės regiono pilis. Panemunės pilyje mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Pilies lobio paieška“, kurios metu jaunieji lankytojai ieškojo lobio, vadovaudamiesi nuorodomis, atsakydami į klausimus, spręsdami kryžiažodžius, rebusus. Dalyviams ne tik pavyko surasti „lobį“, bet ir įgyti žinių apie Panemunės pilį, šio krašto istoriją. Mokiniai patobulino turimas kompetencijas apie istorinę Lietuvos praeitį, smagiai leido laiką draugų būryje, besimokydami netradicinėje aplinkoje.

Categories: Naujienos

Call Now Button Skip to content